Khách sạn ở gần

Địa danh ở gần

Bản đồ

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Vị trí: 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 2002.

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 2002, mang sứ mạng rất quan trọng là "một đại học chuyên ngành ngoại ngữ, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về trình độ ngoại ngữ, đồng thời là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài, đáp ứng công tác giáo dục, đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước".
Từ sau khi có Quyết định của Chính phủ, Đại học Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai các công tác trước mắt về sửa chữa xây dựng cơ sở vật chất của trường, công tác nhân sự và chuẩn bị cho bộ máy trường Đại học Ngoại ngữ sớm đi vào hoạt động.
Ngày 02 tháng 6 năm 2003, Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng đã có phiên họp thống nhất về công tác nhân sự cho trường Đại học Ngoại ngữ. Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2003, trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng đã chính thức hoạt động trên cơ sở các Quyết định của Chính phủ, Bộ GD & ĐT và Giám đốc Đại học Đà Nẵng về cán bộ chủ chốt của Trường.
Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập, là một trong sáu trường thành viên chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ đào tạo giáo viên ngoại ngữ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngoại ngữ phục vụ khu vực miền Trung và Tây Nguyên và cả nước đồng thời là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.